ekilir Ofset Diskaro
P?STONLU EK?L?R NORMAL T?P OFSET GOBLE D?SKAROW A??r toprak ?artlar?nda nem oran?n? yitirmi? olan topra??n daha derin i?lenmesinde, byk beygirli traktrlerin daha by